Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu.


ovek-pokae-svoje-pravo-lice-u-tri-sluajau-besuu-bogatstvu-i-pijanstvu
srpske posloviceČovekpokažesvojepravolicetrislučajaubesuubogatstvupijanstvuČovek pokažepokaže svojesvoje pravopravo licelice uu tribogatstvu ii pijanstvuČovek pokaže svojepokaže svoje pravosvoje pravo licepravo lice ulice u tribogatstvu i pijanstvuČovek pokaže svoje pravopokaže svoje pravo licesvoje pravo lice upravo lice u triČovek pokaže svoje pravo licepokaže svoje pravo lice usvoje pravo lice u tri

Čovjek se pozna u tri slučaja: u jelu, u bogatstvu i u pijanstvu.Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posedovanju ili raskošnom trošenju, nego u mudroj primeni.Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.