Čovek mora biti sam da bi upoznao druge.


ovek-mora-biti-sam-da-bi-upoznao-druge
ivan cankarČovekmorabitisamdabiupoznaodrugeČovek moramora bitibiti samsam dada bibi upoznaoupoznao drugeČovek mora bitimora biti sambiti sam dasam da bida bi upoznaobi upoznao drugeČovek mora biti sammora biti sam dabiti sam da bisam da bi upoznaoda bi upoznao drugeČovek mora biti sam damora biti sam da bibiti sam da bi upoznaosam da bi upoznao druge

Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine.