Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.


ovek-koji-premee-planine-zapoinje-premetanjem-kamenia
kineske posloviceČovekkojipremećeplaninezapočinjepremetanjemkamenčićaČovek kojikoji premećepremeće planinezapočinje premetanjempremetanjem kamenčićaČovek koji premećekoji premeće planinezapočinje premetanjem kamenčićaČovek koji premeće planine

Kad čovek nema svog dobra, tuđe zlo premeće.Dobar razgovor započinje sa blagim osmijehom.Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.Svadbe se slave u tišini, a buka započinje u braku.I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom.Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša.