Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.


ovek-koji-premee-planine-zapoinje-premetanjem-kamenia
kineske posloviceČovekkojipremećeplaninezapočinjepremetanjemkamenčićaČovek kojikoji premećepremeće planinezapočinje premetanjempremetanjem kamenčićaČovek koji premećekoji premeće planinezapočinje premetanjem kamenčićaČovek koji premeće planine

Kad čovek nema svog dobra, tuđe zlo premeće.Dobar razgovor započinje sa blagim osmijehom.I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom.Svaka inteligentnija vrsta humora započinje time da čovek samoga sebe ne shvata ozbiljno.Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša.