Čovek koji poznaje svoju snagu, ne propada.


ovek-koji-poznaje-svoju-snagu-ne-propada
kineske posloviceČovekkojipoznajesvojusnagunepropadaČovek kojikoji poznajepoznaje svojusvoju snagune propadaČovek koji poznajekoji poznaje svojupoznaje svoju snaguČovek koji poznaje svojukoji poznaje svoju snaguČovek koji poznaje svoju snagu

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti.Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje.Snaga ne proizilazi iz pobede. Mučenje razvija snagu. Kada prevaziđete nedaće i odlučite da se ne predate, tada pronalazite snagu.