Ovako ce se vencavati za 10 godina!  Da li vi _______ i vi _______ pristajete da promenite status veze iz SINGLE u MARRIED? Mladozenja: -Da! Mlada: -Da!  Maticar ...


ovako-se-vencavati-za-10-godina-da-li-vi-i-vi-pristajete-da-promenite-status-veze-iz-single-u-married-mladozenja-da-mlada-da-maticar
ovakosevencavatiza10godinadalivipristajetedapromenitestatusvezeizsinglemarriedmladozenjadamladamaticarovako cece sese vencavativencavati zaza 1010 godinagodinadada lili vivi _______i vivi ______________ pristajetepristajete dada promenitepromenite statusstatus vezeveze iziz singlesingle uu marrieddamaticarmaticarovako ce sece se vencavatise vencavati zavencavati za 10za 10 godina10 godinada lida li vili vi _______vi _______ i_______ i vii vi _______vi _______ pristajete_______ pristajete dapristajete da promeniteda promenite statuspromenite status vezestatus veze izveze iz singleiz single usingle u marriedmaticar

status veze : slobodaHoces ti da ti ja promenim status veze? :)))status veze-urekli me garant :-)status veze…nemam vremena pripremam zimnicu….Moj status veze je zagonetka i za Chuck Norrisa :)))Moj status veze je kao fudbalska utakmica- evo prilike iiiiiiiiiiiiiiiiiiii..Ništa. :