Osmehneš li se deci, ona uzvrate osmehom. Osmehneš li se odraslima, oni se pitaju: “Zašto se ovaj smeje?


osmehne-li-se-deci-ona-uzvrate-osmehom-osmehne-li-se-odraslima-oni-se-pitaju-zato-se-ovaj-smeje
momo kaporosmehnelisedecionauzvrateosmehomodraslimaonipitaju“zatoovajsmejeosmehneš lili sese deciona uzvrateuzvrate osmehomosmehneš lili sese odraslimaoni sese pitaju“zašto sese ovajovaj smejeosmehneš li seli se deciona uzvrate osmehomosmehneš li seli se odraslimaoni se pitaju“zašto se ovajse ovaj smejeosmehneš li se deciosmehneš li se odraslima“zašto se ovaj smeje

Osmehneš li se deci, ona uzvrate osmehom. Osmehneš li se odraslima, oni se pitaju: Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše.Sada hoda samo sa svojim osmehom i smeje se glasnije nego ikad pre. Prijatelju, izgleda da si je izgubio.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.Vidim da mnogi puše elektronsku cigaretu… Zna li neko da li ima da se kupi elektronski džoint?! :DDa se nisam sordila već u detinjstvu sa jezičkim blagom našeg jezika, ko zna da li bih ispevala onolike meldoije slične melodijama kakve se čuju u prirodi. Bez moga detinjstva ko zna da li bi bilo stvaralačko utočište, inspiracija, najprisniji životni prostor.