Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...


oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se
osećajkadterazočaranekozakogamisliodanećenikadakadaotkrivapostojidrugolicekojenisiznaogaimaseosećaj kadkad tete razočararazočara nekoneko zaza kogakoga sisi misliomislio dada nećeneće nikadaosećaj kadakada otkrivašotkrivaš dada postojipostoji ii drugodrugo licelice zaza kojekoje nisinisi znaoznao dada gaga imaosećaj kadakada seseosećaj kad tekad te razočarate razočara nekorazočara neko zaneko za kogaza koga sikoga si misliosi mislio damislio da nećeda neće nikadaosećaj kada otkrivaškada otkrivaš daotkrivaš da postojida postoji ipostoji i drugoi drugo licedrugo lice zalice za kojeza koje nisikoje nisi znaonisi znao daznao da gada ga imaosećaj kada sekada se

Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Čudne su te emocije. Otkriješ kutak u sebi za koji nisi ni znao da postoji i još shvatiš da je tamo neko danima, mesecima, godinama spavao, a nije plaćao stanarinu.Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica.Osećaj opasnosti je uzbudljiv. Izazov je u pronalaženju novih opasnosti.