Oružje pobjeđuje ljudske zakone.


oru-pobjeuje-ljudske-zakone
latinske posloviceoružjepobjeđujeljudskezakoneoružje pobjeđujepobjeđuje ljudskeljudske zakoneoružje pobjeđuje ljudskepobjeđuje ljudske zakoneoružje pobjeđuje ljudske zakone

Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone.U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.” (Država)Ljubav sve pobjeđuje, ali novac pobjeđuje i ljubav.Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.Ljubav pobjeđuje sve.