Opasno je kad se čovek nađe sam, okružen tišinom tuđeg neprisustva, više je strahova i čudnih razgovora sa sobom. - Činija Citata

Opasno je kad se čovek nađe sam, okružen tišinom tuđeg neprisustva, više je strahova i čudnih razgovora sa sobom.


opasno-kad-se-ovek-nae-sam-okru-tiinom-eg-neprisustva-vie-strahova-i-udnih-razgovora-sobom
meša selimovićopasnokadsečoveknađesamokružentiinomtuđegneprisustvaviestrahovačudnihrazgovorasobomopasno jeje kadkad sese čovekčovek nađenađe samokružen tišinomtišinom tuđegtuđeg neprisustvaviše jeje strahovastrahova ii čudnihčudnih razgovorarazgovora sasa sobomopasno je kadje kad sekad se čovekse čovek nađečovek nađe samokružen tišinom tuđegtišinom tuđeg neprisustvaviše je strahovaje strahova istrahova i čudnihi čudnih razgovoračudnih razgovora sarazgovora sa sobomopasno je kad seje kad se čovekkad se čovek nađese čovek nađe samokružen tišinom tuđeg neprisustvaviše je strahova ije strahova i čudnihstrahova i čudnih razgovorai čudnih razgovora sačudnih razgovora sa sobomopasno je kad se čovekje kad se čovek nađekad se čovek nađe samviše je strahova i čudnihje strahova i čudnih razgovorastrahova i čudnih razgovora sai čudnih razgovora sa sobom

Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...Ono kad se bas, bas potrudis da nekom objasnis gde neka ulica i ono kad tele samo ode, a ti ostanes sam sa sobom i dalje da objasnjavas?I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.