Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. - Činija Citata

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće.


ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
ivo andriconotonijenemožetrebadabudebilojačeodonogjestepostojiočiglednostvarnojedinomogućeono štošto niješto nene možemože ii nene trebatreba dada budebude bilobilo jeje jačejače odod onogonog štošto jestejeste ii štošto postojistvarno ii jedinojedino mogućeono što niješto ne možene može imože i nei ne trebane treba datreba da budeda bude bilobude bilo jebilo je jačeje jače odjače od onogod onog štoonog što jestešto jeste ijeste i štoi što postojistvarno i jedinoi jedino mogućešto ne može ine može i nemože i ne trebai ne treba dane treba da budetreba da bude biloda bude bilo jebude bilo je jačebilo je jače odje jače od onogjače od onog štood onog što jesteonog što jeste išto jeste i štojeste i što postojistvarno i jedino mogućešto ne može i nene može i ne trebamože i ne treba dai ne treba da budene treba da bude bilotreba da bude bilo jeda bude bilo je jačebude bilo je jače odbilo je jače od onogje jače od onog štojače od onog što jesteod onog što jeste ionog što jeste i štošto jeste i što postoji

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Ono što nije zapisano, i ne postoji; bilo pa umrlo.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Ne postoji ništa što se može uporediti sa pisanjem. Sve što radiš jeste da sediš za pisaćom mašinom i krvariš.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.