Ono kad  zove na fiksni i pita da li si kuci????


ono-kad-zove-na-fiksni-i-pita-da-li-kuci
onokadzovenafiksnipitadalikuciono kadkadzovezove nana fiksnifiksni ii pitapita dada lili sisi kuciono kadkad zovezove nazove na fiksnina fiksni ifiksni i pitai pita dapita da lida li sili si kuciono kad zovekad zove nazove na fiksnizove na fiksni ina fiksni i pitafiksni i pita dai pita da lipita da li sida li si kuciono kad zove nakad zove na fiksnizove na fiksni izove na fiksni i pitana fiksni i pita dafiksni i pita da lii pita da li sipita da li si kuci

Onaj osecaj kad i Gavrilovici odu na more, a ti sedis kuci :/Onaj osecaj kad si bio toliko pijan da se ne secas kako si doso kuci :D xDOnaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :DKoji osecaj kad ti se devojka zove Tatjanakad me netko pita gdjesam kažem u krevetuNerazumem zasto se zove porodicni sladoled kad ja se sama pojedem ? XD ☺♥