Ono kad  zove na fiksni i pita da li si kuci????


ono-kad-zove-na-fiksni-i-pita-da-li-kuci
onokadzovenafiksnipitadalikuciono kadkadzovezove nana fiksnifiksni ii pitapita dada lili sisi kuciono kadkad zovezove nazove na fiksnina fiksni ifiksni i pitai pita dapita da lida li sili si kuciono kad zovekad zove nazove na fiksnizove na fiksni ina fiksni i pitafiksni i pita dai pita da lipita da li sida li si kuciono kad zove nakad zove na fiksnizove na fiksni izove na fiksni i pitana fiksni i pita dafiksni i pita da lii pita da li sipita da li si kuci

Onaj osecaj kad si bio toliko pijan da se ne secas kako si doso kuci :D xDOnaj osecaj kad i Gavrilovici odu na more, a ti sedis kuci :/Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze VanjaOnaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :DMore je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane.Onaj osecaj kada dodjes kuci i skontas da mirises na njega :)