Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.


oni-koji-se-mogu-odrei-malo-vlastitih-sloboda-da-bi-postigli-malo-privremene-vlastite-sigurnosti-ne-zasluuju-slobodu-sigurnost
bendžamin frenklinonikojisemoguodrećimalovlastitihslobodadabipostigliprivremenevlastitesigurnostinezaslužujuslobodusigurnostoni kojikoji sese mogumogu odrećiodreći malomalo vlastitihvlastitih slobodasloboda dada bibi postiglipostigli malomalo privremeneprivremene vlastitevlastite sigurnostisigurnosti nene zaslužujuzaslužuju nini sloboduslobodu nini sigurnostoni koji sekoji se moguse mogu odrećimogu odreći maloodreći malo vlastitihmalo vlastitih slobodavlastitih sloboda dasloboda da bida bi postiglibi postigli malopostigli malo privremenemalo privremene vlastiteprivremene vlastite sigurnostivlastite sigurnosti nesigurnosti ne zaslužujune zaslužuju nizaslužuju ni sloboduni slobodu nislobodu ni sigurnostoni koji se mogukoji se mogu odrećise mogu odreći malomogu odreći malo vlastitihodreći malo vlastitih slobodamalo vlastitih sloboda davlastitih sloboda da bisloboda da bi postiglida bi postigli malobi postigli malo privremenepostigli malo privremene vlastitemalo privremene vlastite sigurnostiprivremene vlastite sigurnosti nevlastite sigurnosti ne zaslužujusigurnosti ne zaslužuju nine zaslužuju ni sloboduzaslužuju ni slobodu nini slobodu ni sigurnostoni koji se mogu odrećikoji se mogu odreći malose mogu odreći malo vlastitihmogu odreći malo vlastitih slobodaodreći malo vlastitih sloboda damalo vlastitih sloboda da bivlastitih sloboda da bi postiglisloboda da bi postigli maloda bi postigli malo privremenebi postigli malo privremene vlastitepostigli malo privremene vlastite sigurnostimalo privremene vlastite sigurnosti neprivremene vlastite sigurnosti ne zaslužujuvlastite sigurnosti ne zaslužuju nisigurnosti ne zaslužuju ni slobodune zaslužuju ni slobodu nizaslužuju ni slobodu ni sigurnost

Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju.Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati.Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)Å to bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)