Oni koji me sreću, misle da ja to putujem. A ne putujem ja. To beskraj po meni hoda.


oni-koji-me-sreu-misle-da-ja-to-putujem-a-ne-putujem-ja-to-beskraj-po-meni-hoda
miroslav mika antićonikojimesrećumisledajatoputujemneputujemjatobeskrajpomenihodaoni kojikoji meme srećumisle dada jane putujemputujem jabeskraj popo menimeni hodaoni koji mekoji me srećumisle da jaja to putujema ne putujemne putujem jabeskraj po menipo meni hodaoni koji me srećuda ja to putujema ne putujem jabeskraj po meni hodamisle da ja to putujem

Oni koji traže samo sreću, nikada je ne nađu.Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.