Oni koji me sreću, misle da ja to putujem. A ne putujem ja. To beskraj po meni hoda.


oni-koji-me-sreu-misle-da-ja-to-putujem-a-ne-putujem-ja-to-beskraj-po-meni-hoda
miroslav mika antićonikojimesrećumisledajatoputujemneputujemjatobeskrajpomenihodaoni kojikoji meme srećumisle dada jane putujemputujem jabeskraj popo menimeni hodaoni koji mekoji me srećumisle da jaja to putujema ne putujemne putujem jabeskraj po menipo meni hodaoni koji me srećuda ja to putujema ne putujem jabeskraj po meni hodamisle da ja to putujem

Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.Pitaju me koje sam vjere? - A ja im odgovaram pitanjem: Zavirio sam u nebo, ja to ne radim baš često. Blago onima koji gledajući Gore misle jedino na to da li je oblačno ili ne.Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.A ja… Ja sam od njega samo trazila da pokaze da mu je stalo. Nista vise. Nisam trazila da mi skida zvijezde sa neba. Niti da me voli onoliko koliko sam ja ...To nisam ja, to je moja Šauma. -A zato svi muškarci stoje u tvom redu?! – Ma jook, vidi kolike su mi sise! :D