Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta.


oni-koji-malo-imaju-stei-e-koji-mnogo-imaju-skrenue-s-puta
lao ceonikojimaloimajustećićemnogoskrenućeputaoni kojikoji malomalo imajuimaju stećisteći ćekoji mnogomnogo imajuimaju skrenućeskrenuće ss putaoni koji malokoji malo imajumalo imaju stećiimaju steći ćekoji mnogo imajumnogo imaju skrenućeimaju skrenuće sskrenuće s putaoni koji malo imajukoji malo imaju stećimalo imaju steći ćekoji mnogo imaju skrenućemnogo imaju skrenuće simaju skrenuće s putaoni koji malo imaju stećikoji malo imaju steći ćekoji mnogo imaju skrenuće smnogo imaju skrenuće s puta

Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.Ljudi koji pod, pod urgencijom novih saznanja, svoja mišljenja nisu kadri da menjaju, nemaju mnogo uslova i razloga ni da ih imaju.Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju.Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo…