Onaj osecaj kad napises kilometarsku poruku a dobijes odgovor OK. - Činija Citata

Onaj osecaj kad napises kilometarsku poruku a dobijes odgovor OK.


onaj-osecaj-kad-napises-kilometarsku-poruku-a-dobijes-odgovor-ok
onajosecajkadnapiseskilometarskuporukudobijesodgovorokonaj osecajosecaj kadkad napisesnapises kilometarskukilometarsku porukudobijes odgovoronaj osecaj kadosecaj kad napiseskad napises kilometarskunapises kilometarsku porukuporuku a dobijesa dobijes odgovordobijes odgovor okonaj osecaj kad napisesosecaj kad napises kilometarskukad napises kilometarsku porukukilometarsku poruku a dobijesporuku a dobijes odgovora dobijes odgovor okonaj osecaj kad napises kilometarskuosecaj kad napises kilometarsku porukunapises kilometarsku poruku a dobijeskilometarsku poruku a dobijes odgovorporuku a dobijes odgovor ok

Onaj osecaj kad nestrpljivo cekas neciji odgovor.Onaj osecaj kad se dopisujes sa nekim, i dok cekas odgovor, zaspis. :DOnaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=Onaj osecaj kad je onlajn a ne javlja seOnaj osecaj kad nemas osecaj :DOnaj osecaj kad si zadovoljan sa ulovljenom ribom a cuvarka busna