Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.


onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
konfučijeonajkojiučibezrazmiljanjaizgubljenrazmiljaučenjavelikojopasnostionaj kojikoji učiuči bezbez razmišljanjarazmišljanja jeje izgubljenonaj kojikoji razmišljarazmišlja bezbez učenjaučenja jeu velikojvelikoj opasnostionaj koji učikoji uči bezuči bez razmišljanjabez razmišljanja jerazmišljanja je izgubljenonaj koji razmišljakoji razmišlja bezrazmišlja bez učenjabez učenja jeučenja je uje u velikoju velikoj opasnostionaj koji uči bezkoji uči bez razmišljanjauči bez razmišljanja jebez razmišljanja je izgubljenonaj koji razmišlja bezkoji razmišlja bez učenjarazmišlja bez učenja jebez učenja je uučenja je u velikojje u velikoj opasnostionaj koji uči bez razmišljanjakoji uči bez razmišljanja jeuči bez razmišljanja je izgubljenonaj koji razmišlja bez učenjakoji razmišlja bez učenja jerazmišlja bez učenja je ubez učenja je u velikojučenja je u velikoj opasnosti

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Glava bez razmišljanja je tvrdjava bez vojske.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.