Ona ga je molila da je poželi, i on ju je mnogo želio, mnogo više nego što je mogla dazamisli, ali nisu bile u pitanju njene grudi, ili njeno tijelo, već njeno društvo. Želio je da je zagrli, da tako ostanu čuteći i gledajući u vatru, pijući vino, pušeći cigaretu, to je bilo dovoljno. - Činija Citata

Ona ga je molila da je poželi, i on ju je mnogo želio, mnogo više nego što je mogla dazamisli, ali nisu bile u pitanju njene grudi, ili njeno tijelo, već njeno društvo. Želio je da je zagrli, da tako ostanu čuteći i gledajući u vatru, pijući vino, pušeći cigaretu, to je bilo dovoljno.


ona-ga-molila-da-poeli-i-on-ju-mnogo-elio-mnogo-vie-nego-to-mogla-dazamisli-ali-nisu-bile-u-pitanju-njene-grudi-ili-njeno-tijelo-ve-njeno-drutvo
paulo koeljoonagamoliladapoželionjumnogoželiovienegotomogladazamislialinisubilepitanjunjenegrudiilinjenotijelovećdrutvoŽeliozagrlitakoostanučutećigledajućivatrupijućivinopuećicigaretutobilodovoljnoona gaga jeje molilamolila dada jeje poželii onon juju jeje mnogomnogo želiomnogo viševiše negonego štošto jeje moglamogla dazamisliali nisunisu bilebile uu pitanjupitanju njenenjene grudiili njenonjeno tijeloveć njenonjeno društvoŽelio jeje dada jeje zagrlida takotako ostanuostanu čutećičuteći ii gledajućigledajući uu vatrupijući vinopušeći cigaretuje bilobilo dovoljnoona ga jega je molilaje molila damolila da jeda je poželii on juon ju jeju je mnogoje mnogo želiomnogo više negoviše nego štonego što ješto je moglaje mogla dazamisliali nisu bilenisu bile ubile u pitanjuu pitanju njenepitanju njene grudiili njeno tijeloveć njeno društvoŽelio je daje da jeda je zagrlida tako ostanutako ostanu čutećiostanu čuteći ičuteći i gledajućii gledajući ugledajući u vatruje bilo dovoljno

Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Tvrdice su obično veliki plašljivci. Tvrdice nisu tvrdi samo u pitanju novca, nego i u pitanju prijateljstva i dobrote. Oni su sitničari i zavidljivci; i kao što teško nekom pruže zlatnu monetu, isto su tako uzdržljivi i da drugima učine uslugu, makar i rečju. Čovek tvrdica, to je inkarnacija ne samo jednog poroka, nego je to zbir nekoliko poroka, od kojih je njegova škrtost samo njihova najvidnija manifestacija.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško?Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.