Olako i bez straha savetujemo samo one koje ne volimo.


olako-i-bez-straha-savetujemo-samo-one-koje-ne-volimo
ljiljana habjanović-djurovićolakobezstrahasavetujemosamoonekojenevolimoolako ii bezbez strahastraha savetujemosavetujemo samosamo oneone kojekoje nene volimoolako i bezi bez strahabez straha savetujemostraha savetujemo samosavetujemo samo onesamo one kojeone koje nekoje ne volimoolako i bez strahai bez straha savetujemobez straha savetujemo samostraha savetujemo samo onesavetujemo samo one kojesamo one koje neone koje ne volimoolako i bez straha savetujemoi bez straha savetujemo samobez straha savetujemo samo onestraha savetujemo samo one kojesavetujemo samo one koje nesamo one koje ne volimo

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Ne osuđujemo ljude koje volimo