Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima.


odavno-mi-postalo-jasno-da-ljudi-skloni-postignuima-ne-sede-i-ne-ekaju-da-im-se-stvari-dogode-oni-idu-i-dogaaju-se-stvarima
leonardo da vinčiodavnomipostalojasnodaljudisklonipostignućimanesedečekajuimsestvaridogodeoniidudogađajustvarimaodavno mimi jeje postalopostalo jasnojasno dada ljudiljudi skloniskloni postignućimapostignućima nene sedesede ii nene čekajučekaju dada imim sese stvaristvari dogodeoni iduidu ii događajudogađaju sese stvarimaodavno mi jemi je postaloje postalo jasnopostalo jasno dajasno da ljudida ljudi skloniljudi skloni postignućimaskloni postignućima nepostignućima ne sedene sede isede i nei ne čekajune čekaju dačekaju da imda im seim se stvarise stvari dogodeoni idu iidu i događajui događaju sedogađaju se stvarimaodavno mi je postalomi je postalo jasnoje postalo jasno dapostalo jasno da ljudijasno da ljudi sklonida ljudi skloni postignućimaljudi skloni postignućima neskloni postignućima ne sedepostignućima ne sede ine sede i nesede i ne čekajui ne čekaju dane čekaju da imčekaju da im seda im se stvariim se stvari dogodeoni idu i događajuidu i događaju sei događaju se stvarimaodavno mi je postalo jasnomi je postalo jasno daje postalo jasno da ljudipostalo jasno da ljudi sklonijasno da ljudi skloni postignućimada ljudi skloni postignućima neljudi skloni postignućima ne sedeskloni postignućima ne sede ipostignućima ne sede i nene sede i ne čekajusede i ne čekaju dai ne čekaju da imne čekaju da im sečekaju da im se stvarida im se stvari dogodeoni idu i događaju seidu i događaju se stvarima

Oni koji vole čekaju.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Ne opiri se toliko. Najbolje stvari se događaju onda kada ih ne očekuješ.Pravi prijatelji su oni koji su na našoj strani kada nam se događaju lepe stvari.Dobre stvari se ne događaju slučajno. Svaki san sa sobom nosi određene rizike, posebno rizik neuspeha.Oni koji u lepim stvarima nalaze ružna značenja, pokvareni su a nisu šarmantni.To je greška.