Od recena do stvorena kao od lista do korijena.


od-recena-do-stvorena-kao-od-lista-do-korijena
hrvatske posloviceodrecenadostvorenakaoodlistakorijenaod recenarecena dodo stvorenastvorena kaokao odod listalista dodo korijenaod recena dorecena do stvorenado stvorena kaostvorena kao odkao od listaod lista dolista do korijenaod recena do stvorenarecena do stvorena kaodo stvorena kao odstvorena kao od listakao od lista dood lista do korijenaod recena do stvorena kaorecena do stvorena kao oddo stvorena kao od listastvorena kao od lista dokao od lista do korijena

SRJ je stvorena kao selotejp sa lepljivim delom okrenutim prema RS i RSK, namerena da ujedini srpske države.Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba.Za ljubav, ne za mržnju ja sam stvorena.Država je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za državu.Švedska skijašica Anja Person počinje mi ići na živce. U medijima je stvorena tolika fama oko nje, mada ne znam zašto. Pa ona je samo dobra skijašica. Čak se i u Hrvatskoj stalno pričalo samo o njoj i to mi strašno smeta.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.