Od kada su bluetooth slušalice u masovnoj upotrebi, više ne znaš ko je lud a ko priča telefonom…


od-kada-su-bluetooth-slualice-u-masovnoj-upotrebi-vie-ne-zna-ko-lud-a-ko-pria-telefonom
odkadasubluetoothslualicemasovnojupotrebivieneznakoludpričatelefonom…od kadakada susu bluetoothbluetooth slušaliceslušalice uu masovnojmasovnoj upotrebiviše nene znašznaš koko jeje ludko pričapriča telefonom…od kada sukada su bluetoothsu bluetooth slušalicebluetooth slušalice uslušalice u masovnoju masovnoj upotrebiviše ne znašne znaš koznaš ko jeko je ludlud a koa ko pričako priča telefonom…od kada su bluetoothkada su bluetooth slušalicesu bluetooth slušalice ubluetooth slušalice u masovnojslušalice u masovnoj upotrebiviše ne znaš kone znaš ko jeznaš ko je ludje lud a kolud a ko pričaa ko priča telefonom…od kada su bluetooth slušalicekada su bluetooth slušalice usu bluetooth slušalice u masovnojbluetooth slušalice u masovnoj upotrebiviše ne znaš ko jene znaš ko je ludko je lud a koje lud a ko pričalud a ko priča telefonom…

Rekao bih da ćemo izjednačiti rezultat. Ako se dogodi drugačije, skidam slušalice i nikad više se neću baviti ovim poslom. – Prenos odbojkaške utakmice Jugoslavija-Italija (2000.)Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.Čovek je jako lud kada je zaljubljen.Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...Svako je više ili manje lud po jednom pitanju.Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud.