Od jalove krave mleko tražiti.


od-jalove-krave-mleko-traiti
hrvatske posloviceodjalovekravemlekotražitiod jalovejalove kravekrave mlekomleko tražitiod jalove kravejalove krave mlekokrave mleko tražitiod jalove krave mlekojalove krave mleko tražitiod jalove krave mleko tražiti

Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.Daj se spusti, krave ne lete O.oNemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost.mislis da si neka riba a jos mirises na mleko :pMolim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.oNikada nećete biti srećni ako nastavite tražiti smisao sreće. Nikada nećete živjeti ako nastavite tražiti smisao života.