Obećati je gospodski, ispuniti čovečno.


obeati-gospodski-ispuniti-oveno
narodne posloviceobećatigospodskiispunitičovečnoobećati jeje gospodskiispuniti čovečnoobećati je gospodski

Pravi je gospodin onaj koji ima gospodsku dušu i gospodski karakter.Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.