Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi. - Činija Citata

Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.


novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi
henri fordnovacpoputrukeilinogegakoristiizgubinovac jeje poputpoput rukeruke iliili nogeili gaga koristikoristi iliili izgubinovac je poputje poput rukepoput ruke iliruke ili nogeili ga koristiga koristi ilikoristi ili izgubinovac je poput rukeje poput ruke ilipoput ruke ili nogeili ga koristi iliga koristi ili izgubinovac je poput ruke ilije poput ruke ili nogeili ga koristi ili izgubi

Novac je poput đubriva. Morate da ga raširite ili će da smrdi.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih.