Nisam ljubomorna ali jednostavno traži da je prebijem ! xD


nisam-ljubomorna-ali-jednostavno-trai-da-prebijem-xd
nisamljubomornaalijednostavnotražidaprebijemxdnisam ljubomornaljubomorna aliali jednostavnojednostavno tražitraži dada jeje prebijemprebijemxdnisam ljubomorna aliljubomorna ali jednostavnoali jednostavno tražijednostavno traži datraži da jeda je prebijemje prebijemnisam ljubomorna ali jednostavnoljubomorna ali jednostavno tražiali jednostavno traži dajednostavno traži da jetraži da je prebijemda je prebijemnisam ljubomorna ali jednostavno tražiljubomorna ali jednostavno traži daali jednostavno traži da jejednostavno traži da je prebijemtraži da je prebijem

Nisam ljubomorna, ali ona stvarno trazi da je slomim !!Nisam ljubomorna, ali sta njega komarac ima da grize?Nisam ljubomorna, samo ću joj iskopati oko ako ga još jednom pogleda! xDOnaj ko traži – ne pronađe, ali onaj ko ne traži – biće pronađen.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(