Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!


nisam-ljubomoran-samo-mrzim-kad-neko-dira-neto-to-moje
nisamljubomoransamomrzimkadnekodiranetotomojenisam ljubomoransamo mrzimmrzim kadkad nekoneko diradira neštonešto štošto jeje mojesamo mrzim kadmrzim kad nekokad neko diraneko dira neštodira nešto štonešto što ješto je mojesamo mrzim kad nekomrzim kad neko dirakad neko dira neštoneko dira nešto štodira nešto što jenešto što je mojesamo mrzim kad neko diramrzim kad neko dira neštokad neko dira nešto štoneko dira nešto što jedira nešto što je moje

Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko.„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…