Niko ne ljubi protiv svoje volje niti prisiljen.


niko-ne-ljubi-protiv-svoje-volje-niti-prisiljen
latinske poslovicenikoneljubiprotivsvojevoljenitiprisiljenniko nene ljubiljubi protivprotiv svojesvoje voljevolje nitiniti prisiljenniko ne ljubine ljubi protivljubi protiv svojeprotiv svoje voljesvoje volje nitivolje niti prisiljenniko ne ljubi protivne ljubi protiv svojeljubi protiv svoje voljeprotiv svoje volje nitisvoje volje niti prisiljenniko ne ljubi protiv svojene ljubi protiv svoje voljeljubi protiv svoje volje nitiprotiv svoje volje niti prisiljen

Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.Preučestala je sklonost da se pripaja Bogu zlo koja čovek vrši od svoje slobodne volje.Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star.Niko nije nesretan bez svoje krivice.Žena se pretvara i laže, i kad ljubi, i kad ne ljubi.Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.