Nikada vam ne treba argument protiv korišćenja nasilja, već vam treba argument za njeno korišćenje.


nikada-vam-ne-treba-argument-protiv-korienja-nasilja-ve-vam-treba-argument-za-njeno-korienje
noam Čomskinikadavamnetrebaargumentprotivkorićenjanasiljavećzanjenokorićenjenikada vamvam nene trebatreba argumentargument protivprotiv korišćenjakorišćenja nasiljaveć vamvam trebatreba argumentargument zaza njenonjeno korišćenjenikada vam nevam ne trebane treba argumenttreba argument protivargument protiv korišćenjaprotiv korišćenja nasiljaveć vam trebavam treba argumenttreba argument zaargument za njenoza njeno korišćenjenikada vam ne trebavam ne treba argumentne treba argument protivtreba argument protiv korišćenjaargument protiv korišćenja nasiljaveć vam treba argumentvam treba argument zatreba argument za njenoargument za njeno korišćenjenikada vam ne treba argumentvam ne treba argument protivne treba argument protiv korišćenjatreba argument protiv korišćenja nasiljaveć vam treba argument zavam treba argument za njenotreba argument za njeno korišćenje

Nikada ti neće trebati argument protiv upotrebe nasilja – uvijek će ti trebati argument za njegovu upotrebu.Tišina je argument koji se iskazuje drugim sredstvima.Ako vam treba para prokuvajte vodu. :DOvo je poruka za sve prijatelje vazne vise me ne zanimaju vase price lazne Svi ste bili dobri samo kad vam nesto treba kleli se u ljubav,velicali do neba… ...Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.