Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila.


nikad-nisam-volela-novinare-u-svim-svojim-knjigama-sam-ih-ubila
agata kristinikadnisamvolelanovinaresvimsvojimknjigamasamihubilanikad nisamnisam volelavolela novinareu svimsvim svojimsvojim knjigamaknjigama samsam ihih ubilanikad nisam volelanisam volela novinareu svim svojimsvim svojim knjigamasvojim knjigama samknjigama sam ihsam ih ubilanikad nisam volela novinareu svim svojim knjigamasvim svojim knjigama samsvojim knjigama sam ihknjigama sam ih ubilau svim svojim knjigama samsvim svojim knjigama sam ihsvojim knjigama sam ih ubila

volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Neki se ponose knjigama koje su napisali, a ja se ponosim knjigama koje sam pročitao.Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj.Ja ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama.