Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.


nikad-nemoj-da-se-vraa-kad-ve-jednom-u-svet-krene-nemoj-da-mi-neto-petlja-nemoj-da-mi-hoenee
nikadnemojdasevraćakadvećjednomsvetkrenenemojminetopetljahoćenećenikad nemojnemoj dada sese vraćaškad većveć jednomjednom uu svetsvet kreneškreneš …… nemojnemoj dada mimi neštonešto petljašnemoj dada minikad nemoj danemoj da seda se vraćaškad već jednomveć jednom ujednom u svetu svet krenešsvet kreneš …kreneš … nemoj… nemoj danemoj da mida mi neštomi nešto petljašnemoj da minikad nemoj da senemoj da se vraćaškad već jednom uveć jednom u svetjednom u svet krenešu svet kreneš …svet kreneš … nemojkreneš … nemoj da… nemoj da minemoj da mi neštoda mi nešto petljašnikad nemoj da se vraćaškad već jednom u svetveć jednom u svet krenešjednom u svet kreneš …u svet kreneš … nemojsvet kreneš … nemoj dakreneš … nemoj da mi… nemoj da mi neštonemoj da mi nešto petljaš

Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma - živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvojunutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvoj unutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Nemoj se bojati perfekcije – nikada je nećeš dostići.Nemoj se bojati perfekcije - nikada je nećeš dostići.U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškog. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.