Nikad još nije bilo nezanimljiva života... I iza najdosadnije vanjštine skrivaju se drama, komedija i tragedija. - Činija Citata

Nikad još nije bilo nezanimljiva života... I iza najdosadnije vanjštine skrivaju se drama, komedija i tragedija.


nikad-jo-nije-bilo-nezanimljiva-ivota-i-iza-najdosadnije-vanjtine-skrivaju-se-drama-komedija-i-tragedija
mark tvennikadjonijebilonezanimljivaživotaizanajdosadnijevanjtineskrivajusedramakomedijatragedijanikad jošjoš nijenije bilobilo nezanimljivanezanimljiva životaživota ii izaiza najdosadnijenajdosadnije vanjštinevanjštine skrivajuskrivaju sese dramakomedija ii tragedijanikad još nijejoš nije bilonije bilo nezanimljivabilo nezanimljiva životanezanimljiva života iživota i izai iza najdosadnijeiza najdosadnije vanjštinenajdosadnije vanjštine skrivajuvanjštine skrivaju seskrivaju se dramakomedija i tragedijanikad još nije bilojoš nije bilo nezanimljivanije bilo nezanimljiva životabilo nezanimljiva života inezanimljiva života i izaživota i iza najdosadnijei iza najdosadnije vanjštineiza najdosadnije vanjštine skrivajunajdosadnije vanjštine skrivaju sevanjštine skrivaju se dramanikad još nije bilo nezanimljivajoš nije bilo nezanimljiva životanije bilo nezanimljiva života ibilo nezanimljiva života i izanezanimljiva života i iza najdosadniježivota i iza najdosadnije vanjštinei iza najdosadnije vanjštine skrivajuiza najdosadnije vanjštine skrivaju senajdosadnije vanjštine skrivaju se drama

Život je tragedija izbliza, ali na duge staze je komedija.Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...Na pozornici se prvo digne zavjesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: najprije se odigra drama pa se onda podigne zavjesa.Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa.Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života.