Nijedna osoba nikada nije srećna, osim po cenu određenog ignorisanja.


nijedna-osoba-nikada-nije-srena-osim-po-cenu-odreenog-ignorisanja
anatol fransnijednaosobanikadanijesrećnaosimpocenuodređenogignorisanjanijedna osobaosoba nikadanikada nijenije srećnaosim popo cenucenu određenogodređenog ignorisanjanijedna osoba nikadaosoba nikada nijenikada nije srećnaosim po cenupo cenu određenogcenu određenog ignorisanjanijedna osoba nikada nijeosoba nikada nije srećnaosim po cenu određenogpo cenu određenog ignorisanjanijedna osoba nikada nije srećnaosim po cenu određenog ignorisanja

Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...Nijedna vračara nije vidovita kao tvoje srce.Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa.