Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! - Činija Citata

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!


nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
herman hesenijesrećabitivoljensvakovolisebealivoletidrugogtosrećanije srećasreća bitibiti voljensvako volivoli sebeali voletivoleti drugogje srećanije sreća bitisreća biti voljensvako voli sebeali voleti drugognije sreća biti voljen

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!I skromna sreća takodje je sreća.Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.Sveukupna sreća se povećava kada je osoba spremna biti to što je.Moći dati sebe za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmeh, to je sreća.Velika sreća dolazi s neba; mala sreća dolazi od čovjeka.