Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.


nije-dovoljno-imati-znanje-treba-ga-primeniti-nije-dovoljno-hteti-neto-treba-delati
brus linijedovoljnoimatiznanjetrebagaprimenitihtetinetodelatinije dovoljnodovoljno imatiimati znanjetreba gaga primenitinije dovoljnodovoljno htetihteti neštotreba delatinije dovoljno imatidovoljno imati znanjetreba ga primenitinije dovoljno htetidovoljno hteti neštonije dovoljno imati znanjenije dovoljno hteti nešto

Nije dovoljno steći znanje, treba ga znati i upotrebiti.Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga.Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati.Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati.Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići.Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet.