Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga.


nije-dovoljno-biti-skroman-za-to-treba-imati-razloga
volternijedovoljnobitiskromanzatotrebaimatirazloganije dovoljnodovoljno bitibiti skromantreba imatiimati razloganije dovoljno bitidovoljno biti skromanza to trebatreba imati razloganije dovoljno biti skromanza to treba imatiza to treba imati razloga

Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati.Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati.Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići.