Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.


nije-bitno-ko-zapoinje-igru-ve-ko-zavrava
džon vudennijebitnokozapočinjeigruvećzavravanije bitnobitno koko započinjezapočinje igruigru većveć koko jeje završavanije bitno kobitno ko započinjeko započinje igruzapočinje igru većigru već koveć ko jeko je završavanije bitno ko započinjebitno ko započinje igruko započinje igru većzapočinje igru već koigru već ko jeveć ko je završavanije bitno ko započinje igrubitno ko započinje igru većko započinje igru već kozapočinje igru već ko jeigru već ko je završava

Nije bitno koliko, nego je bitno zajedno da se jede iz tepsije, jer tada je slađe.Nije bitno šta radite, već kako to radite.Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh.Nije bitno sviđa li se drugima, bitno je da se sviđa meni.Ko okleva, već je napola izgubio igru.Dobar sastanak se završava večerom. Odličan sastanak se završava doručkom.