Nije bitno ko započinje igru već ko je završava. - Činija Citata

Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.


nije-bitno-ko-zapoinje-igru-ve-ko-zavrava
džon vudennijebitnokozapočinjeigruvećzavravanije bitnobitno koko započinjezapočinje igruigru većveć koko jeje završavanije bitno kobitno ko započinjeko započinje igruzapočinje igru većigru već koveć ko jeko je završavanije bitno ko započinjebitno ko započinje igruko započinje igru većzapočinje igru već koigru već ko jeveć ko je završavanije bitno ko započinje igrubitno ko započinje igru većko započinje igru već kozapočinje igru već ko jeigru već ko je završava

Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.Nije važno šta je reko, već ko je reko.Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.