Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drukčijeg kao u istim stvarima.


nigde-toliko-ljudi-kao-u-jednom-oveku-nigde-toliko-drukijeg-kao-u-istim-stvarima
miroslav mika antićnigdetolikoljudikaojednomčovekudrukčijegistimstvarimanigde tolikotoliko ljudiljudi kaokao uu jednomjednom čovekunigde tolikotoliko drukčijegdrukčijeg kaokao uu istimistim stvarimanigde toliko ljuditoliko ljudi kaoljudi kao ukao u jednomu jednom čovekunigde toliko drukčijegtoliko drukčijeg kaodrukčijeg kao ukao u istimu istim stvarimanigde toliko ljudi kaotoliko ljudi kao uljudi kao u jednomkao u jednom čovekunigde toliko drukčijeg kaotoliko drukčijeg kao udrukčijeg kao u istimkao u istim stvarimanigde toliko ljudi kao utoliko ljudi kao u jednomljudi kao u jednom čovekunigde toliko drukčijeg kao utoliko drukčijeg kao u istimdrukčijeg kao u istim stvarima

Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nigde nije tako hladno kao medju nogama zene koja te ne voli. :DKako to da imamo toliko inteligentne djece, a toliko glupih ljudi?!Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.Ništa ne doprinosi duševnom miru toliko koliko nedostatak mišljenja o stvarima i pojavama.