Ništa nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno.


ni-nije-skroz-pogreno-u-ivotu-ak-i-sat-koji-ne-radi-uspe-biti-an-dva-puta-dnevno
paulo koeljonitanijeskrozpogrenoživotuČaksatkojineradiuspebititačandvaputadnevnoništa nijenije skrozskroz pogrešnopogrešno uu životuČak ii satsat kojikoji nene radiradi uspeuspe bitibiti tačantačan dvadva putaputa dnevnoništa nije skroznije skroz pogrešnoskroz pogrešno upogrešno u životuČak i sati sat kojisat koji nekoji ne radine radi usperadi uspe bitiuspe biti tačanbiti tačan dvatačan dva putadva puta dnevnoništa nije skroz pogrešnonije skroz pogrešno uskroz pogrešno u životuČak i sat kojii sat koji nesat koji ne radikoji ne radi uspene radi uspe bitiradi uspe biti tačanuspe biti tačan dvabiti tačan dva putatačan dva puta dnevnoništa nije skroz pogrešno unije skroz pogrešno u životuČak i sat koji nei sat koji ne radisat koji ne radi uspekoji ne radi uspe bitine radi uspe biti tačanradi uspe biti tačan dvauspe biti tačan dva putabiti tačan dva puta dnevno

I pokvareni sat dva puta u danu pokaže točno vrijeme.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Stvaranje bogatstva nije pogrešna stvar, nego je pogrešno voleti novac samo radi novca.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.