Ništa nije nemoguće za onoga ko ima volju pokušati.


ni-nije-nemogue-za-onoga-ko-ima-volju-pokuati
aleksandar velikinitanijenemogućezaonogakoimavoljupokuatiništa nijenije nemogućenemoguće zaza onogaonoga koko imaima voljuvolju pokušatiništa nije nemogućenije nemoguće zanemoguće za onogaza onoga koonoga ko imako ima voljuima volju pokušatiništa nije nemoguće zanije nemoguće za onoganemoguće za onoga koza onoga ko imaonoga ko ima voljuko ima volju pokušatiništa nije nemoguće za onoganije nemoguće za onoga konemoguće za onoga ko imaza onoga ko ima voljuonoga ko ima volju pokušati

Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Čovjek ima svoju volju, a žena svoj način.Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.Za muškarce ništa nije nemoguće, samo ako im pođe za rukom, a to ne mogu sami da učine.Onome ko ima vere, objašnjenje nije potrebno. Onome ko nema vere, objašnjenje nije moguće.Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost.