Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati.


ni-jedna-osoba-ne-zasluuje-tvoje-suze-a-ona-koja-ih-zasluuje-nee-te-nikada-rasplakati
gabrijel garsija markesjednaosobanezaslužujetvojesuzeonakojaihnećetenikadarasplakatini jednajedna osobaosoba nene zaslužujezaslužuje tvojetvoje suzeona kojakoja ihih zaslužujezaslužuje nećeneće tete nikadanikada rasplakatini jedna osobajedna osoba neosoba ne zaslužujene zaslužuje tvojezaslužuje tvoje suzea ona kojaona koja ihkoja ih zaslužujeih zaslužuje nećezaslužuje neće teneće te nikadate nikada rasplakatini jedna osoba nejedna osoba ne zaslužujeosoba ne zaslužuje tvojene zaslužuje tvoje suzea ona koja ihona koja ih zaslužujekoja ih zaslužuje nećeih zaslužuje neće tezaslužuje neće te nikadaneće te nikada rasplakatini jedna osoba ne zaslužujejedna osoba ne zaslužuje tvojeosoba ne zaslužuje tvoje suzea ona koja ih zaslužujeona koja ih zaslužuje nećekoja ih zaslužuje neće teih zaslužuje neće te nikadazaslužuje neće te nikada rasplakati

Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce.Civilizacija koja ostavlja veliki broj svojih građana nezadovoljnim i okrene ih ka revoltu ne zaslužuje priliku da nastavi postojati.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima?Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna.Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!