Ni Bogu kolača, ni caru araca.


ni-bogu-kolaa-caru-araca
hrvatske poslovicebogukolačacaruaracani bogubogu kolačani carucaru aracani bogu kolačani caru araca

Lasno je u džepu caru figu pružatAko služiš Bogu radi večnog blažehstva, onda služiš sebi a ne Bogu.Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.Što je pravo i Bogu je drago.Ne molim se jer ne želim da dosađujem Bogu.Pobuna protiv tirana je pokornost Bogu.