Nešto gledam u ogledalo, pa jesam lepa u pi**u materinu :D :D - Činija Citata

Nešto gledam u ogledalo, pa jesam lepa u pi**u materinu :D :D


neto-gledam-u-ogledalo-pa-jesam-lepa-u-piu-materinu-d-d
netogledamogledalopajesamlepapiumaterinunešto gledamgledam uu ogledalopa jesamjesam lepalepa uu pi**upi**u materinunešto gledam ugledam u ogledalopa jesam lepajesam lepa ulepa u pi**uu pi**u materinunešto gledam u ogledalopa jesam lepa ujesam lepa u pi**ulepa u pi**u materinupa jesam lepa u pi**ujesam lepa u pi**u materinu

Dobro Jutro! Nosi se u pizdu materinu, zatvori vrata i ugasi svetlo… :D xD ^^Vrhunac bankrota je kad uđeš u kinesku prodavnicu i kažeš: Samo gledam. :DGledam u cokoladu i mislim u sebi: daj Boze da ode u sise! 3:DŽao mi Kineza, kad raskinu sa djevojkom, pa odu u grad, svaka ih podsjeća na nju :DNe zamerite na mojoj lepoti, prosto sam morala da se rodim :D :D :DSve je bilo kao san onaa lepa,a ja mlad. :D