Nesta blaga nesta prijatelja.


nesta-blaga-nesta-prijatelja
bosanske poslovicenestablaganestaprijateljanesta blagablaga nestanesta prijateljanesta blaga nestablaga nesta prijateljanesta blaga nesta prijatelja

Nesta vina-nesta razgovora, nesta blaga-nesta prijatelja.Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.Koji uzme ženu rad blaga, nameri se na vraga.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Svako ljudsko biće živi svoju sopstvenu želju: ona čini deo njegovog blaga i, iako je emocija ta koja mnoge može da otera, obično privlači onoga koji je voljen.Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.