Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. - Činija Citata

Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.


nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina
mahatma gandinenasiljeneznačipokoritisevoljionogakojitinanosizlovećodmeriticelomsvojomduomvoljomtiraninanenasilje nene značiznači pokoritipokoriti sese voljivolji onogaonoga kojikoji titi nanosinanosi zloveć značiznači odmeritiodmeriti sese celomcelom svojomsvojom dušomdušom sasa voljomvoljom tiraninanenasilje ne značine znači pokoritiznači pokoriti sepokoriti se voljise volji onogavolji onoga kojionoga koji tikoji ti nanositi nanosi zloveć znači odmeritiznači odmeriti seodmeriti se celomse celom svojomcelom svojom dušomsvojom dušom sadušom sa voljomsa voljom tiraninanenasilje ne znači pokoritine znači pokoriti seznači pokoriti se voljipokoriti se volji onogase volji onoga kojivolji onoga koji tionoga koji ti nanosikoji ti nanosi zloveć znači odmeriti seznači odmeriti se celomodmeriti se celom svojomse celom svojom dušomcelom svojom dušom sasvojom dušom sa voljomdušom sa voljom tiraninanenasilje ne znači pokoriti sene znači pokoriti se voljiznači pokoriti se volji onogapokoriti se volji onoga kojise volji onoga koji tivolji onoga koji ti nanosionoga koji ti nanosi zloveć znači odmeriti se celomznači odmeriti se celom svojomodmeriti se celom svojom dušomse celom svojom dušom sacelom svojom dušom sa voljomsvojom dušom sa voljom tiranina

Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom.Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.Lepo je sprečavati onoga koji nanosi nepravdu, a ako to nije moguće, bar ne sudelovati u nanošenju nepravde.