Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. - Činija Citata

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.


nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
pitagoranemojbitiodonihkojikažumalopunorečibudimnogonemoj bitibiti odod onihonih kojikoji kažukažu malomalo sasa punopuno rečibudi odod onihonih kojikoji kažukažu mnogomnogo sasa malomalo rečinemoj biti odbiti od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu malokažu malo samalo sa punosa puno rečibudi od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu mnogokažu mnogo samnogo sa malosa malo rečinemoj biti od onihbiti od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu malokoji kažu malo sakažu malo sa punomalo sa puno rečibudi od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu mnogokoji kažu mnogo sakažu mnogo sa malomnogo sa malo rečinemoj biti od onih kojibiti od onih koji kažuod onih koji kažu maloonih koji kažu malo sakoji kažu malo sa punokažu malo sa puno rečibudi od onih koji kažuod onih koji kažu mnogoonih koji kažu mnogo sakoji kažu mnogo sa malokažu mnogo sa malo reči

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi.U dobro vjeruje još samo malo onih koji ga čine.Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti.Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.