Nemoguće je naučiti nešto, što se misli, da se već zna.


nemogue-nauiti-neto-to-se-misli-da-se-ve-zna
epiktetnemogućenaučitinetotosemislidavećznanemoguće jeje naučitinaučiti neštošto sese mislida sese većveć znanemoguće je naučitije naučiti neštošto se mislida se većse već znanemoguće je naučiti neštoda se već zna

Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje.Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.