Nema tereta bez deteta.


nema-tereta-bez-deteta
srpske poslovicenemateretabezdetetanema teretatereta bezbez detetanema tereta beztereta bez detetanema tereta bez deteta

Nema svadbe bez suza, niti pogreba bez smeha.Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.Nema otcevine bez kercevine.