Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.


nema-tee-a-samim-time-vrednije-nego-biti-u-mogunosti-da-donosi-odluke
napoleon bonapartanemanitatežesamimtimevrednijenegobitimogućnostidadonosiodlukenema ništaništa težesamim timetime nini vrednijenego bitibiti uu mogućnostimogućnosti dada donosišdonosiš odlukenema ništa težea samim timesamim time nitime ni vrednijenego biti ubiti u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da donosišda donosiš odlukea samim time nisamim time ni vrednijenego biti u mogućnostibiti u mogućnosti dau mogućnosti da donosišmogućnosti da donosiš odlukea samim time ni vrednijenego biti u mogućnosti dabiti u mogućnosti da donosišu mogućnosti da donosiš odluke

Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostimaDobronamjernost može biti bezgranična, jer se tu ništa ne mora učiniti. No, s dobročinstvom je već teže.Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam.Pre odluke-razmisli, nakon odluke-ne razmišljaj.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.