Nema puta ka miru. Mir je put.


nema-puta-ka-miru-mir-put
mahatma gandinemaputakamirumirputnema putaputa kaka mirumir jeje putnema puta kaputa ka mirumir je putnema puta ka miru

Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put.Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?