Nema puta ka miru. Mir je put.


nema-puta-ka-miru-mir-put
mahatma gandinemaputakamirumirputnema putaputa kaka mirumir jeje putnema puta kaputa ka mirumir je putnema puta ka miru

Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.Ukoliko ste realni, najverovatnije je da pratite put ka mediokritetu.Tumačenje snova je kraljevski put ka znanju o nesvjesnim aktivnostima uma.Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.