Nema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti i gluposti, no što je preterano samozadovoljstvo.


nema-pouzdanijeg-dokaza-ljudskoj-nerazboritosti-i-gluposti-no-to-preterano-samozadovoljstvo
erazmo roterdamskinemapouzdanijegdokazaljudskojnerazboritostiglupostinotopreteranosamozadovoljstvonema pouzdanijegpouzdanijeg dokazadokaza ljudskojljudskoj nerazboritostinerazboritosti ii glupostino štošto jeje preteranopreterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokazapouzdanijeg dokaza ljudskojdokaza ljudskoj nerazboritostiljudskoj nerazboritosti inerazboritosti i glupostino što ješto je preteranoje preterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokaza ljudskojpouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritostidokaza ljudskoj nerazboritosti iljudskoj nerazboritosti i glupostino što je preteranošto je preterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritostipouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti idokaza ljudskoj nerazboritosti i glupostino što je preterano samozadovoljstvo

Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti.Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.Uvijek je potrebno znati kada prestaje jedna etapa u životu. Ako uporno nastojiš da je očuvaš duže no što je neophodno, gubiš radost i smisao onog što ti predstoji. I izlažeš se opasnosti da te Bog poljulja.Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo.Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.