Nema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti i gluposti, no što je preterano samozadovoljstvo.


nema-pouzdanijeg-dokaza-ljudskoj-nerazboritosti-i-gluposti-no-to-preterano-samozadovoljstvo
erazmo roterdamskinemapouzdanijegdokazaljudskojnerazboritostiglupostinotopreteranosamozadovoljstvonema pouzdanijegpouzdanijeg dokazadokaza ljudskojljudskoj nerazboritostinerazboritosti ii glupostino štošto jeje preteranopreterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokazapouzdanijeg dokaza ljudskojdokaza ljudskoj nerazboritostiljudskoj nerazboritosti inerazboritosti i glupostino što ješto je preteranoje preterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokaza ljudskojpouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritostidokaza ljudskoj nerazboritosti iljudskoj nerazboritosti i glupostino što je preteranošto je preterano samozadovoljstvonema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritostipouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti idokaza ljudskoj nerazboritosti i glupostino što je preterano samozadovoljstvo

Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti.Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.Kako samo sudbina baci na zemlju one koji su preterano samouvereni!Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo.Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.